Sīkdatņu politika

Šī sīkdatņu politika ir sagatavota, lai sniegtu tīmekļa vietnes www.ventallterminals.lv apmeklētājiem informāciju par tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem un par tehniskām iespējām piekrist vai atteikties no sīkdatnēm.

SIA “Ventall Termināls”, vienotais reģistrācijas Nr. 51203021741, juridiskā adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils, LV 3602. Tīmekļa vietnes adrese: www.ventallterminals.lv. Kontaktinformācija: e-pasts: office@vent-all.lv, tālruņa Nr.: 636060703; (turpmāk - mēs, un/vai Sabiedrība),

apņemas nodrošināt apmeklētāju (lietotāju un/vai Jūsu) personiskās informācijas drošību un tiesību aizsardzību, apmeklējot Sabiedrību tīmekļa vietnes un iepazīstoties ar to saturu.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas Jūsu datorā vai citā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī, planšetdatorā), un saglabātas Jūsu tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu Jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos Jūsu izvēles, piemēram, valodas iestatījumus, vietnes pārlūkošanas laikā.

Sīkdatņu veidi, to izmantošanas nolūks un glabāšanas termiņi

Sīkdatņu veidi

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai mēs varētu uzlabot tīmekļvietņu lietošanas pieredzi, kā arī apkopot statistikas informāciju par tīmekļa vietnes apmeklējumiem.

Sabiedrības tīmekļa vietnē mēs izmantojam dažādu veidu sīkdatnes. Katras sīkdatnes veids (nepieciešamās, preferences, statistikas, mārketinga un neklasificētās), izmantošanas nolūks un glabāšanas termiņš atspoguļots sadaļā “Sīkāka informācija”.

Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās un trešās puses sīkdatnēs.

Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko veido tīmekļa vietne. Pirmās puses sīkdatnes tiek glabātas mūsu tīmekļa vietnes infrastruktūrā. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu tīmekļa vietnes domēna nosaukuma. Pirmās puses sīkdatņu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība.

Trešās puses sīkdatnes nepieder mums un šādu tīmekļa vietņu domēna nosaukumi atšķiras no mūsu tīmekļa vietnes domēna. Par trešās puses sīkdatnēm un trešās puses sīkdatnes pārziņiem vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni. Mēs izmantojam pārbaudītas un uzticamas trešās puses, kā arī regulāri sekojam trešo pušu darbībām, lai nodrošinātu pienācīgu Jūsu personas datu drošību.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats

Apmeklējot tīmekļa vietni, lietotājam tiek attēlots paziņojums par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs noklikšķināsiet uz “Atļaut visu”, Jūs akceptēsiet visas sīkdatnes, kas atrodas tīmekļa vietnē. Minētajā gadījumā sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats būs Jūsu (lietotāja) piekrišana, kuras ietvaros Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies/-usies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas nolūkiem.

Sniedzot atļauju jeb piekrišanu kādai sīkdatņu kategorijai, Jūs sniedzat piekrišanu visām šīs kategorijas sīkdatnēm (skat. Radīt detalizēti > Sīkāka informācija).

Noklikšķinot uz “Noraidīt”, Jūs noraidīsiet visas neobligātās un trešo pušu sīkdatnes, ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbības funkciju nodrošināšanai.

Attiecībā uz “nepieciešamajām” sīkdatnēm lietotāja piekrišana netiek lūgta, jo šīs sīkdatnes nodrošina pilnīgu un nepārtrauktu tīmekļa vietnes satura attēlošanu.

Piekrišanas atsaukšana un sīkdatņu izvēles pārvaldīšana

Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā, tīmekļvietnē noklikšķinot uz "Mainiet savu piekrišanu". Atsaukt piekrišanu Jūs varat, noklikšķinot uz “Atsaukt piekrišanu”.

Jūsu tiesības

Jums kā tīmekļa vietņu apmeklētājam un datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi.

Minētos lūgumus, kā arī citus jautājumus saistībā ar personas datu apstrādi mūsu tīmekļa vietnē, aicinām iesniegt, izmantojot Sabiedrības kontaktinformāciju.

Papildu informācija

SIA “Ventall Termināls” ir tiesības vienpusēji grozīt šo sīkdatņu politiku. Tīmekļa vietnē vienmēr ir publicēta aktuālā politikas versija.

Ja šī politika ir tulkota citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais teksts ir teksts latviešu valodā.


Redakcija:01. 2023.gada 6. jūlijs