Vide un drošība

B kategorijas atļauja

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai.