Vide un drošība

ISO 14001

Naftas un ķīmisko produktu uzglabāšanas un iekraušanas procesu organizēšana.

ISO 9001

Naftas un ķīmisko produktu uzglabāšanas un iekraušanas procesu organizēšana.