Vide un drošība

Kvalitātes un vides politika VT

Nodrošināt sniegto pakalpojumu kvalitātes atbilstību mūsu klientu pamatotām prasībām gaišo naftas produktu pieņemšanā, uzglabāšanā un iekraušanā, iespējami racionāli izmantojot dabas resursus un saglabājot nepiesārņotu vidi.

Rūpniecisko avāriju novēršanas politika VT

Nodrošināt drošu objekta ekspluatāciju, darba un vides aizsardzības prasību ievērošanu, novērst nevēlamu notikumu un avāriju cēloņus un samazināt to kaitīgo iedarbību uz apkārtējo vidi.