Pakalpojumi

Termināla sūkņu staciju un tehnoloģisko cauruļvadu tīkls ļauj apvienot rezervuārus vairākās produktu noliktavās. Tas dot iespēju vienlaikus pārkraut un uzglabāt četrus dažādus produktu veidus – benzīnu, dīzeļdegvielu, pirokondensātu, metanolu u.c.

Pakalpojumi

Terminālā iespējams realizēt trīs produktu pārkraušanas virzienus:

Dzelzceļš Terminālis Kuģis
Kuģis Terminālis Dzelzceļš
Kuģis Terminālis Kuģis

Pateicoties sadarbībai ar tādiem SIA VK Tranzīts grupas uzņēmumiem kā SIA VK Terminal Services un SIA VK Ekspedīcija, uzņēmums piedāvā saviem klientiem pakalpojumus 24 stundu darba režīmā:

  • Kravu ekspedīcijas pakalpojumus no Latvijas robežas līdz terminālim;
  • Kravu izkraušanas-iekraušanas, uzglabāšanas operāciju veikšanu;
  • Ķīmisko un naftas produktu analīzes un kvalitātes kontroli akreditētā laboratorijā;
  • Rezervuāru un cauruļvadu tīrīšanas darbus operatīvas produktu maiņas gadījumā.